Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitati > Activitatea 2 >

Cine desfăşoară activitatea
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, S.C. R&B Consulting SRL.
Descrierea activităţii
A2. Activitati de promovare a necesitatii si beneficiilor formării profesionale continue prin:
A2.1. Sustinerea primei conferinte de presa
A2.2. Elaborarea unui studiu cu analiza SWOT pe Regiunea de Vest cu privire la gradul de pregatire si nevoile actuale de calificare ale angajatilor.
A2.3. Se va elabora un ghid cu suport pe CD în care se vor prezenta aspecte legate de:

    • Dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte accesul la formarea profesională continuă. Cele trei motive principale fiind: costurile formării, durata formării şi lipsa ofertelor disponibile la nivel local;
    • Prezentarea unor grafice cu privire la nr. persoanelor angajate, ponderea persoanelor care au urmat cursuri de formare profesională bazat pe rezultatele studiului pe Regiunea de Vest;
    • Oportunitatile si beneficiile calificarii angajatilor pe termen lung prin participarea la formare profesionala continua