Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitati > Activitatea 3 >

Cine desfăşoară activitatea
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, S.C. R&B Consulting SRL.
Descrierea activităţii
A3. Activitati de constientizare si informare:
A3.1. Crearea unui site care să furnizeze participanţiilor interesaţi detaliile referitoare la cursurile profesionale care vor avea loc si intervalul de timp în care aceste cursuri vor avea loc.
A3.2. Înfiintarea unui centru intermediar intre angajati si furnizorii de FPC-uri, care sa se focalizeze pe: cresterea gradului de informare cu privire la oportunitatile de calificare si recalificare a angajatilor, promovarea nevoii de formare profesionala si educatie continua a angajatilor si a beneficiilor formarii profesionale continue, organizarea de intalniri periodice in scopul adaptarii ofertelor de cursuri de calificare la nevoile angajatilor
A3.3. Un eveniment “ Impreuna spre succes” organizat la un hotel din Timisoara ce va include receptie si care va viza corelarea si stabilirea unei mai bune colaborari intre 80 de angajatori si 15 furnizori de FPC-uri.
A3.4. Publicarea a 8 articole in presa locala si regionala.
A3.5.Distribuire de materiale informative:1000 pliante, 250 brosuri,20 bannere
A3.6. Prima conferinţă “Parteneri Profesionisti ai Formarii Profesionale Continue”, în care vor fi prezentate exemple de buna practica a furnizorilor FPC si beneficii ale parteneriatelor de succes.