Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitati > Activitatea 5 >

Cine desfăşoară activitatea
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, S.C. R&B Consulting SRL.
Descrierea activităţii
A5 . Activitati ce vizează dezvoltarea competentelor prin calificare
A5.1.Tehnician operator procesare text si imagine, nivelul 3 de calificare
Competente dobandite: introduce texte, grafice, tabele, construieste si compune desene, scaneaza si importa imagini de pe documente sau alte medii, pe suport electronic, in vederea utilizarii lor ulterioare, inclusiv prin transpunerea in alte forme de prezentare – pe suport hartie, calc, foi transparente, proceseaza texte, prelucreaza desene, prelucreaza imagini, asambleaza static si/ sau dinamic texte si/ sau desene si/ sau imagini, realizeaza prezentari pentru demonstratii, expozitii, transpune documentul pe suport, gestioneaza suporti de stocare a datelor, documentele primare si documentele listate, raspunde de conformitatea datelor, textelor, desenelor, tabelelor si imaginilor introduse pe suport electronic cu documentele primare; salveaza datele introduse restaureaza la nevoie datele salvate si ii ajuta pe beneficiari sa-si recupereze informatiile, pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate pe suport electronic.
Durata de pregatire: a) pentru pregatire teoretica: 360 ore b) pentru pregatire practica (stagiu de practica): 720 ore.

A5.2.Designer pagini web, nivelul 3 de calificare
Descrierea ocupatiei: Designerul de pagini de web (studii medii) este liantul intre clientii, persoane juridice sau persoane fizice, fiecare cu nevoile lor si tehnologia de promovare prin pagini web atat si structura tehnologica a internetului, mediul specific in care sunt instalate-publicate, gazduite, promovate si vizitate paginile diferitor clienti de catre vizitatorii din intreaga lume. Este cel care face transferul de informatia primita de la client, sub o anume forma, intr-o maniera cat mai apropiata de vizitatori. Vizualizarea continutului informational destinat vizitatorilor de pagini web se face prin intermediul diferitilor navigatori sau browseri, cum ar fi: Internet Explorer, Opera, Mozilla, Konqueror, Chrome sau Firefox.
Durata de pregatire: a) pentru pregatire teoretica: 360 ore b) pentru pregatire practica (stagiu de practica): 720 ore
A5.3. Administrator retele –nivel 3 de calificare
Durata de pregatire: a) pentru pregatire teoretica: 360 ore b) pentru pregatire practica: 720 ore
Tematica curs administrator retea: introducere, tipuri de retele (LAN), componente, topologii, tipuri de servere administrare, instalare – configurare client, cablare si instalare: mufare, conectare, terminare server, securitatea in retea, utilitar administrare, utilitar administrare Linux (aplicatie), instalare windows server.
A5.4. Lucrator în hoteluri (camerista)– nivel 1 de calificare
TOTAL ORE : 360 Module de curs.
Descrierea cursului: 1.Comunicare2. Igiena 3. Tehnologia meseriei 4. Decorarea si intimizarea spatiilor hoteliere, 5.Modulul de practica.
A5.5. Frezor, rabotor, mortezor – nivel 2 de calificare
Total ore: 720 ore
Module de curs: Utilizarea documentaţieitehnice Metde şi mijloace de măsurare Întreţinerea maşinilor-unelte şi dispozitivelor Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor S.D.V-uri utilizate la prelucrarea prin frezare-rabotare-mortezare Maşini-unelte utilizate la prelucrarea prin frezare-rabotare-mortezare Prelucrări şi tehnologii de prelucrare prin frezare-rabotare-mortezare Regimuri de aşchiere, adaosuri de prelucrare şi norme tehnice de timp la frezare-rabotare-mortezare;
A5.6.Asistent de gestiune – nivel 3 de calificare
TOTAL ORE : 1080
Descrierea cursului:

  1. cunoaoterea masurilor de protectie a muncii cu caracter general
  2. cunoasterea legislatiei muncii, precum oi a drepturilor oi indatoririlor salariatului ca parte implicata intr-un contract de munca;
  3. intelegerea legilor oi a mecanismelor economiei de piata, a conceptului de piata a muncii;
  4. înţelegerea caracteristicilor economiei de piata si ale legislatiei in domeniu;
  5. formarea unei concepţii coerente asupra gestiunii economico-financiare;
  6. efectuarea de calcule specifice;
  7. cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea conceptelor de bază ale contabilităţii
  8. analizarea proceselor şi operaţiilor economice la nivelul societăţilor comerciale;

 A5.7. Lucrător în cultura plantelor, nivel 1 de calificare
Durata pregătirii : 320 ore
Conţinutul Modulelor: Cultura plantelor de câmp, Tehnologii ale legumelor, Maşini şi instalaţii agricole, Agricultură ecologică, Elemente de contabilitate şi gestiune economică, Legislaţie, management, marketing, Politici Agricole Comune