Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitati > Activitatea 7 >

Cine desfăşoară activitatea
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" Timişoara, S.C. R&B Consulting SRL.

Descrierea activităţii
A7. Activităţi de evaluare:
A7.1. Evaluare finală a cursanţilor de către instructori.
A7.2. Analiza de impact a activităţilor proiectului, în mod special a cursurilor de calificare şi recalificare.
A7.3. Audit intern