Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Activitati >

Activităţi anul 1 de implementare:
Activitatea nr.1 – Activităţi de pregătire;
Activitatea nr.2 – Activitati de promovare a necesităţii şi beneficiilor formării profesionale continue;
Activitatea nr.3 - Activităţi de conştientizare şi informare;
Activitatea nr.4 - Procesul de înscriere a angajaţilor la cursurile calificare;
Activitatea nr.5 - Activităţi ce vizează dezvoltarea competenţelor prin calificare;


Activităţi anul 2 de implementare:
Activitatea nr.1 – Achiziţii şi recepţionare de echipamente;
Activitatea nr.3 - Activităţi de conştientizare şi informare;
Activitatea nr.5 - Activităţi ce vizează dezvoltarea competenţelor prin calificare;
Activitatea nr.6 - Activitate de informare pentru angajaţi şi promovare a parteneriatelor între furnizorii FPC.
Activitatea nr.7 – Activităţi de evaluare;
Activitatea nr.8 – Activităţi de diseminare.