Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Parteneri > Beneficiar >

Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ  "Ioan Slavici", Timişoara


Solicitantul principal  va avea un rol de a coordona activităţile din cadrul proiectului, participând la absolut toate.

Capacitatea de a conduce proiectul este garantată prin resursele umane disponibile (personalul cu experienţă în conducerea proiectelor), resursele financiare şi materiale experienţa instituţiei în cadrul altor proiecte cu finanţare europeană.

Solicitantul are experienţă relevantă de peste 5 ani în formare profesională şi în managementul proiectelor naţionale şi internaţionale, câştigând şi implementând cu succes mai multe proiecte în domeniul educaţional. Astfel s-au implementat proiecte în următoarele programe: - programul Longlife Learning gestionat direct de Comisia Europeană pe Axa Programe Transversale KA3; - programele transfrontaliere România-Ungaria in domeniul managementului calitatii, managementul educatiei si managementul cercetarii; - in programul  transfrontalier Romania-Serbia în domeniul optimizării activităţii de instruire şi cooperare în zona transfrontalieră; -în programul Longlife Learning Grundtvig în domeniul educaţiei adulţilor; - în domeniul cercetării şţiintifice în cadrul programului POSCCE, Axa 2.

Membrii organizatiei noastre au experienţă atât în scrierea şi implementarea proiectelor ce vizează formarea adulţilor cât şi a tinerilor în domenii care au legătura cu proiectul de faţă. Aceştia cunosc bine ceea ce înseamna managementul de proiect, dar şi munca de evaluare şi monitorizare pe parcursul întregului proiect.

 


www.islavici.ro