Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Parteneri >

Solicitant principal
Fundaţia pentru Cultura şi Învăţământ IOAN SLAVICI, Timişoara


Partener 1
S.C. R&B Consulting SRLDezvoltare comună
Pentru aceasta s-au organizat întâlniri între parteneri, concretizate prin organizarea în comun a activităţilor de pregătire în special în întâlniri pentru organizarea unor manifestări (exemplu conferinţe de presă, evenimente organizate Timişoara etc.). Finaţare comună
Acest criteriu este evidenţiat prin modul de întocmire a bugetului şi mai ales prin alocările efectuate de către acesta. Din analiza bugetului se observă participarea la cofinanţarea proiectului a fiecărui partener, dar şi divizarea sumelor în funcţie de activităţile la care participă fiecare.
Implementare comună
Justificarea implementarii comune este ilustrată de participarea partenerilor în comun în cadrul diferitelor activităţi cuprinse în cadrul proiectului; majoritatea activităţilor sunt realizate în comun.