Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Parteneri > Parteneriatul in cadrul proiectului>

Parteneriatul creează o valoare adaugată întregului proiect, valoarea parteneriatului fiind mai mare decât o simplă însumare a calităţilor fiecărui partener în parte. Astfel, calitatea acestuia o evidenţiem din următoarele  puncte de vedere:  

A. Implementarea comună a activităţilor proiectuluiJustificarea implementarii comune este ilustrată de participarea partenerului alături de solicitant în cadrul diferitelor activităţi cuprinse în cadrul proiectului ; majoritatea activităţilor sunt realizate în comun şi nu în paralel. 

B. Personal comun şi resurse umaneAcest criteriu este justificat prin existenţa unui singur manager al proiectului, iar personalul implicat va desfăşura împreună majoritatea activităţilor din cadrul proiectului (activităţile de informare şi conştientizare). 

C. Finanţare comunăAcest criteriu este evidenţiat prin modul de întocmire al bugetului şi mai ales prin alocările efectuate de către acesta., unde şi partenerul aduce un procent din cofinanţare.

Derularea în comun a acestui proiect, va determina un schimb de bune practici ce va aduce valoare adaugată activităţilor existente în aceste instituţii.