Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Parteneri > Partener 1>

S.C. R&B Consulting SRL este un furnizor autorizat de catre CNFPA, in activitatea de formare profesionala a adultilor, cu experienta in managementul resurselor umane, in special, in coordonarea, instruirea, consilierea si orientarea profesionala. Prin Centrul de Formare Profesionala a Adultilor, partenerul furnizeaza cursuri de specializare si perfectionare pentru ocupatii din domeniul IT (Designer pagini WEB, Programator de Sistem Informatic, Proiectant Sisteme Informatice, Operator procesare text si imagini), management organizational (Asistent Manager, Manager Proiect) si de resurse umane (Manager Resurse Umane), contabilitate (Contabil), din domeniul comunicarii (Asistent Relatii Publice si Comunicare) din domeniul de invatamant continuu - prin derularea cursului de "Formator", sau din domeniul financiar - prin derularea cursului de "Intermediar in Activitatea Financiara si Comerciala" (Broker).

Datorita experientei profesionale (practice si teoretice) a lectorilor si a dotarilor de nivel european al salilor de curs (flipchart, tabla magnetica, videoproiector, thinclient, internet), partenerul asigura calitate in serviciile oferite cursantilor.
De asemenea, partenerul mai este specializat in activitatea de proiectare, implementare si gestionare a sistemelor informationale, respectiv aplicatii de administrare a interactiunii firmă-angajat si managementul in sisteme economice. De la infiintare pana in prezent, partenerul a derulat proiecte si a oferit servicii de consultantă pe teme de: sisteme IT integrate, de suport al afacerii, gestiunea bazelor de date - consultantă in proiectarea si gestionarea solutiilor de management al bazelor de date pentru managementul resurselor umane; infrastructuri informatice - consultantă in proiectarea, analiza, implementarea si gestionarea infrastructurilor informatice. Pe langă aceste activităti a mai derulat activităti de managementul afacerii in domeniul financiar-contabil, in managementul resurselor umane, studii de piată si de fezabilitate etc.

Partenerul 1 S.C. R&B Consulting SRL participă la majoritatea activităţilor desfasurate in cadrul proiectului dar se implica in mod special in demararea cursurilor de calificare dupa cum urmeaza: designer pagini web - nivel 3 -  1080 ore, tehnician operator procesare text şi imagine - nivel 3 - 1080 ore, administrator reţele - nivel 3 - 1080 ore. 

www.cursuriadulti.ro